35 müəllifin əsərləri və 11 film DÖVLƏT VARİDATI elan edildi

 
Nazirlər Kabineti "Əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin və dövlət varidatı elan edilən filmlərin siyahısı"nı təsdiqləyib.
 
ONA-nın məlumatına görə, əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflər aşağıdakılardır:
 
- Qətran Təbrizi;
 
- Məhsəti Gəncəvi;
 
- Əfzələddin Xaqani;
 
- Nizami Gəncəvi;
 
- Qazi Bürhanəddin;
 
- İmadəddin Nəsimi;
 
- Aşıq Qurbani;
 
- Şah İsmayıl Xətai;
 
- Məhəmməd Füzuli;
 
- Aşıq Abbas Tufarqanlı;
 
- Molla Pənah Vaqif;
 
- Molla Vəli Vidadi;
 
- Qasım bəy Zakir;
 
- Mirzə Fətəli Axundzadə;
 
- Həsən bəy Zərdabi;
 
- Seyid Əzim Şirvani;
 
- Xurşidbanu Natəvan;
 
- Mirzə Ələkbər Sabir; 
 
- Nəcəf bəy Vəzirov;
 
- Aşıq Ələsgər;
 
- Cəlil Məmmədquluzadə;
 
- Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev;
 
- Cəfər Cabbarlı;
 
- Əhməd Cavad;
 
- Mikayıl Müşfiq;
 
- Əhməd bəy Ağayev;
 
- Əli bəy Hüseynzadə;
 
- Nəriman Nərimanov;
 
- Məmməd Səid Ordubadi;
 
- Hüseyn Cavid;
 
- Əzim Əzimzadə;
 
- Yusif Vəzir Çəmənzəminli;
 
- Üzeyir Hacıbəyov;
 
- Səməd Vurğun;
 
- Əliağa Vahid.
 
 Dövlət varidatı elan edilən filmlər aşağdakılardır:
 
 - “Sevil ” (1929-cu ildə çəkilmişdir);
 
- “Lətif ”( 1930-cu ildə çəkilmişdir) ;
 
- “İsmət”(1934-cü ildə çəkilmişdir);
 
- “Mavi dənizin sahilində” 1935-ci ildə çəkilmişdir) ;
 
- “Almaz”(1936-cı ildə çəkilmişdir) ;
 
- “Bakılılar”(1938-ci ildə çəkilmişdir) ;
 
- “Kəndlilər ”(1939-cu ildə çəkilmişdir) ;
 
- “Səbuhi”(1941-ci ildə çəkilmişdir)
 
- “Bir ailə”(1943-cü ildə çəkilmişdir) ;
 
- “Arşın mal alan”  (1945-ci ildə çəkilmişdir) ;
 
- “Görüş” (1955-ci ildə çəkilmişdir).

LENT

26 May 2019
25 May 2019

Digər xəbərlər >>>