Nazirliklərin və digər dövlət qurumlarının neçə avtomobili olmalıdır?
19 iyul 2011 16:48 (UTC +04:00)

Nazirliklərin və digər dövlət qurumlarının neçə avtomobili olmalıdır?

Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında qərar verib.
Lent.az-ın Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə. Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları” və “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)” təsdiq edib.

Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin NORMALARI

1. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Sıra
№ -si

Avtomobillərin növləri

Aylıq yürüş
həddi (km)

1.

Xidməti minik avtomobilləri

2000

2.

Yük avtomobilləri

1500

3.

Avtobuslar

1500

4.

Xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri (təcili tibbi yardım və yanğınsöndürən avtomobillərdən başqa)

1500

5.

Motosiklet və motorollerlər

500

6.

Qonaqlara xidmət edən minik avtomobilləri

10002. Bu Normalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tam iş vaxtı üçün nəzərdə tutulur.

3. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatların (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) balansında olan (istismara yararlı vəziyyətdə) avtonəqliyyat vasitələrinin sayı mövcud sürücü ştatlarının sayından çox olduqda, avtonəqliyyat vasitələri onun təhkim olunduğu vəzifəli şəxs tərəfindən müvafiq qaydada idarə oluna bilər. Bu zaman həmin avtonəqliyyat vasitəsinə yanacaq xərci ayrılmış vəsaitlər dairəsində bu Normalara uyğun olaraq ödənilir.

4. İşin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, yürüşün aylıq norması Azərbaycan Respublikasının I-VI kateqoriyalı dövlət orqanlarının rəhbərlərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti başçılarına xidmət edən nəqliyyat vasitələri üçün 40 faiz, onların birinci müavinlərinə və müavinlərinə xidmət edən nəqliyyat vasitələri üçün 20 faiz artırılır.

Fasiləsiz iş şəraitində işləyən müəssisələrin avtomobilləri üzrə yürüşün aylıq norması avtomobillərin qət etdiyi məsafəyə uyğun müəyyən edilir.

5. Avtomobillərin bir ədədi üçün 100 km yürüşə görə yanacaq sərfi norması həmin avtomobillərin texniki göstəricilərinə əsasən hər 100 km məsafəyə görə istifadə olunan yanacağın miqdarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

6. Yanacaq sərfinin xətt normaları (hər 100 km yürüşə görə yanacaq sərfi) aşağıdakı hallarda:
6.1. artırılır:
a) qış vaxtında işlədikdə vaxt: - 5 faizə qədər
b) kondisioner istifadə olunduğu hallarda yanacaq sərfi nəqliyyat vasitəsinin texniki göstəricilərinə əsasən müəyyən
edilir;
c) dəniz səviyyəsinə görə yüksəklikdə işlədiyi vaxt:
1000-dən 1500 metrə qədər - 5 faiz
1501-dən 2000 metrə qədər - 10 faiz
2001-dən yuxarı - 15 faiz
ç) yüklərin daşınması üçün avtomobilin aşağı sürətlə
hərəkəti tələb olunduğu şəraitdə - 10 faizə qədər
d) əsaslı təmirdən çıxmış və təzə avtomobillərin
istismarı zamanı birinci 1000 km yürüşə görə - 5 faizə qədər
e) meşə materiallarının daşınması üçün meşə sahələrindən
əsas magistrala qədər hərəkət zamanı - 20 faizə qədər
ə) tez-tez dayanmaq tələb olunan şəhər ərazisində işlədiyi
şəraitdə (ümumi gediş üzrə orta hesabla 1 km yola
1 dayanacaqdan artıq olduqda) - 10 faizə qədər
6.2. azaldılır:
şəhərdənkənar təkmilləşdirilmiş örtüklü yollarda
işləyən zaman - 15 faizə qədər.
7. Xüsusi təyinatlı avtomobillərin işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt norması nəzərdə tutulmuş hər ton çəkinin artması müqabilində aşağıdakı miqdarda artırılır:
benzin - 2 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
8. Yerinə yetirdiyi işləri ton/km-lə hesablanan avtomobillər və avtoqatarlar üçün hər 100 km-ə əlavə yanacaq aşağıdakı miqdarda artırılır:
benzin - 2 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
Avtomobillərin qoşqularla işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt norması qoşquların xüsusi çəkisinin hər 1 tonuna görə aşağıdakı miqdarda artırılır:
benzin - 2 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
9. Yükünü özüboşaldan avtomobillər və özüboşaldan, gövdəsi olan avtokarlar üçün əlavə yanacaq sərfi hər bir yüklü gedişə görə 0,25 litr miqdarında müəyyən edilir.
Avtomobil özüboşaldıcı qoşqularla işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt norması qoşqu-hərəkət heyətinin ümumi çəkisinin hər tonuna görə aşağıdakı kimi artırılır (onun 50 faiz sərfəli yüklənməsinə):
benzin - 2 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
10. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda avtonəqliyyat vasitələrinin saxlanılması məqsədi ilə təşkilatların balansında olan (istismara yararlı vəziyyətdə) avtonəqliyyat vasitələrinin hər biri üçün hər il dövlət büdcəsində vəsaitlər aşağıdakı qaydada nəzərdə tutulur:
10.1. avtonəqliyyat vasitələrinə yanacaq xərcləri - hər bir avtonəqliyyat vasitəsinə bu Normaların tələblərinə uyğun olaraq hesablanmış yanacaq tələbatının dəyəri həcmində;
10.2. sürtgü materiallarının (mühərrik yağı, əyləc mayesi, soyuducu və digər mayelər) alınması xərcləri - aylıq yürüş həddinə uyğun olaraq, yanacaq sərfinin baza xətt normalarına əsasən nəzərdə tutulmuş yanacaq xərcinin 10 faizi məbləğində;
10.3. avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin alınması və cari təmir xərcləri - aylıq yürüş həddinə uyğun olaraq, yanacaq sərfinin baza xətt normalarına əsasən hesablanmış yanacaq xərcinin 30 faizi məbləğində.
11. Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri təqdim olunan sənədlər əsasında (əsaslı təmirə dayanmanın səbəbləri haqqında arayış, nöqsan aktı, təmir işlərini aparmalı olan təmir müəssisəsindən müvafiq sənəd və s.) dövlət büdcəsində bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)

 

(ədəd)

 

Orqanın adı

Avtomobillərin say həddi (limiti)

 

 

cəmi

o cümlədən

 

aparat üzrə

yanında olan orqanlar üzrə

ərazi və yerli bölmələr üzrə

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

24

24

 

 

 

2.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

22

12

 

10

 

3.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

70

5

 

65

 

4.

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

8

5

 

3

 

5.

Azərbaycan Respublikasının Mədə-niyyət və Turizm Nazirliyi

71

6

 

65

 

6.

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

4

4

 

 

 

7.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

18

10

 

8

 

8.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

4

4

 

 

 

9.

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

83

17

 

66

 

10.

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

36

8

9

19

 

11.

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi

30

8

4

18

 

12.

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

83

15

3

65

 

13.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

81

5

 

76

 

14.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi

7

7

 

 

 

15.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

5

5

 

 

 

16.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

81

5

 

76

 

17.

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

7

4

3

 

 

18.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

4

4

 

 

 

19.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

69

4

 

65

 

20.

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

6

6

 

 

 

21.

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

12

3

 

9

 

22.

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

25

6

1

18

 

23.

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

3

3

 

 

 

24.

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

21

6

1

14

 

25.

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası

17

17

 

 

 

26.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

3

3

 

 

 

27.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

4

4

 

 

 

28.

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası

7

3

 

4

 

29.

Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi

2

2

 

 

 

30.

Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi

2

2

 

 

 

31.

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

3

3

 

 

 

32.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti

3

3

 

 

 

33.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti

2

2

 

 

 

34.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi

2

2

 

 

 

35.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquq-larının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

13

5

 

8

 

36.

Azərbaycan Respublikasının Sahib-karlığa Kömək Milli Fondu

2

2

 

 

 

37.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti

18

3

 

15

 

38.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi

3

3

 

 

 

39.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

15

3

 

12

 

40.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti

3

3

 

 

 

41.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti

6

3

 

3

 

42.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi yanında Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti

17

3

 

14

 

43.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti

80

4

 

76

 

44.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti

77

2

 

75

 

45.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti

26

4

 

22

 

46.

Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi

2

2

 

 

 

47.

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi

2

2

 

 

 

48.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İcərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

3

3

 

 

 

49.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsi

2

2

 

 

 

50.

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi

2

2

 

 

 

51.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası

3

3

 

 

 

52.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası

3

3

 

 

 

53.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi

3

3

 

 

 

54.

Azərbaycan Respublikasının Milli Televiziya və Radio Şurası

4

4

 

 

 

55.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi

16

16

 

 

 

56.

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

11

11

 

 

 

57.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi

6

6

 

 

 

58.

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

59.

Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

60.

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

61.

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi

2

2

 

 

 

62.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

63.

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

64.

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

65.

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

2

 

 

 

66.

Azərbaycan Respublikasının inzibati-iqtisadi məhkəmələri

10

10

 

 

 

67.

Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəmələri

11

11

 

 

 

CƏMİ

1173

346

21

806

 Qərarda o da qeyd olunur ki, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçısı, onun müavinləri, şəhər üzrə nümayəndəsi, qəsəbə və kənd nümayəndələri (əhalisinin sayı 10 min nəfərdən artıq olan), rayon (şəhər) məhkəmələrinin hər biri üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) bir ədəd, Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhər məhkəmələrinin hər biri üçün isə iki ədəd olmaqla müəyyən edilsin.

Dövlət orqanlarında xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin icarəyə götürülməsinə (beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi vaxtı istisna olmaqla) yol verilmir. Azərbaycan Respublikasının dağlıq və dağətəyi rayonlarında rayon icra hakimiyyəti başçısına təhkim olunmuş xidməti minik avtomobili yüksəkkeçidli avtomobil kateqoriyasından ola bilər.

Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə, şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin başçılarına tapşırılsın və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə edilir ki, rəhbərlik etdikləri orqanların strukturuna daxil olmayan, tabeliyində olan dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarda (idarə, müəssisə və təşkilatlarda) xidməti minik avtomobillərinin say həddinin (limitinin) müəyyən edilməsi barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsinlər. Eyni zamanda rəhbərlik etdikləri dövlət orqanlarında və onların yerli bölmələrində, dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan, tabeliyində olan dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarda (idarə, müəssisə və təşkilatlarda) bu qərarla müəyyən edilmiş normalara ciddi riayət olunması üzərində nəzarəti təmin etsinlər. O cümlədən xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlər çərçivəsində alınması, təyinatı üzrə istifadəsi və saxlanılması sahəsində nəzarəti gücləndirsinlər və bu sahədə neqativ hallara yol verilməsinin qarşısını alsınlar və 2 ay müddətində müəyyən olunmuş say həddindən (limitdən) artıq olan xidməti minik avtomobillərinin mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq satılması üçün zəruri olan sənədləri Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim etsinlər.

Nazirlər Kabineti tapşırığına əsasən, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin yerli şəraiti nəzərə alınmaqla, xidməti minik və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddinin və istismar xərclərinin normaları, xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti) barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, 3 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.

“Büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün yürüş və neft məhsullarının aylıq normaları"nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 8 dekabr tarixli 190 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilir. “Ali və yerli dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının ştat və xidməti minik avtomobillərinin sayının müəyyən edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 14 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Muxtar Respublikanın büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlar tərəfindən xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələrinin alınması və istismarı zamanı büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq qərar qəbul etmək tapşırılır.

# 3200

Oxşar yazılar