<font color=red>&#174; </font>Yeni uberX - ən yüksək keyfiyyət ən aşağı qiymətlərlə
11 noyabr 2015 11:00 (UTC +04:00)

® Yeni uberX - ən yüksək keyfiyyət ən aşağı qiymətlərlə

2015ci ilin aprel ayında Azәrbaycanda pilot proyekt olan UberBLACK işә salındı vә premium xidmәt olaraq çox qısa zamanda istifadәçilәrin rәğbәtini qazandı. Qeyd etmәk yerinә düşәr ki, Azәrbaycan MDB ölkәlәri arasında Rusiyadan sonra bu xidmәtin işә başladığı ilk ölkә oldu.
 
Bir müddәt sonra, 2015ci ilin iyun ayında biz daha әlverişli olan uberX xidmәtini işә saldıq vә bu xidmәt sәrfәli qiymәtlә rahatlığına vә tәhlükәsizliyinә önәm verәn şәxslәrin bir nömrәli seçiminә çevrildi. Vә artıq Uber olaraq Bakıda premium xidmәt olan UberBLACKi yenilәnmiş uberX xidmәti ilә birlәşdirәrәk istifadәçilәrimizә şәhәrdә olan әn yüksәk keyfiyyәtli xidmәti әn sәrfәli qiymәtlәrlә tәqdim edirik
 
11 noyabr, 2015ci il tarixindәn başlayaraq yenilәnmiş uberX xidmәtinin dәyәri aşağıdakı tariflә hesablanacaq:
Başlanğıc mәblәğ: 1.10AZN
Hәr km-ә olan ödәniş: 0.35 AZN
Yola sәrf olunan hәr dәqiqә: 0.03AZN
 
Bu tarif ilә aşağıdakı gedişlәrә vә qiymәtlәrinә nәzәr salaraq dәyişikliyi daha aydın görә bilәrik:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uber mobil tәtbiqi dünyanın 360dan çox şәhәrindә mövcud olan әn rahat vә sәrfәli üsuldur. İstәdiyiniz vaxt mobil telefonun ekranın bir toxunuşla şәxsi avtomobil vә sürücü çağırmaq vә öncәdәn sәyahәt haqqının nә qәdәr mәblәğ tәşkil edәcәyini bilmәyә imkan verir. Ödәniş tamamilә nәğdsiz şәkildә baş verir vә bununla da maksimum şәffaflığa zәmanәt tәqdim olunur.
 
Tәtbiqdaxili xüsusi özәlliklәr sәyahәtin tәhlükәsizliyini artırır. Belә ki, istifadәçi sәyahәtә başlamadan öncә sürücü haqda әtraflı mәlumat alır: sürücünün adı, fotosu, әlaqә vasitәlәri, sistemdә reytinqi vә nәhayәt, avtomobilin marka vә nömrәsi istifadәçiyә tәqdim edilir. Bundan әlavә istifadәçi sәyahәti haqda mәlumatı vә çatma vaxtını dostlarına vә ailә üzvlәrinә yollaya bilәr. Mәlumatın paylaşıldığı şәxslәr isә öz növbәlәrindә istifadәçinin real zamanlı sәyahәti haqda әtraflı mәlumat ala bilәrlәr.
 
Hәr bir sәyahәtdәn sonra istifadәçi sәyahәt etdiyi sürücünü 5 ballıq dәyәrlәndirmә şkalası әsasında qiymәtlәndirir. Effektiv reytinq sistemi bizә әn yaxşı sürücülәrlә
işlәmәyimizә vә onlar öz platformamıza cәlb etmәyә imkan verir.

 

# 164
avatar

Oxşar yazılar

Yağışlı hava  bu tarixədək   davam edəcək

Yağışlı hava bu tarixədək davam edəcək

20 may 2024 , 17:07
Hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM

Hərbi xidmətə çağırışla bağlı SƏRƏNCAM

20 may 2024 , 17:01
May ayının 18 günündə  yağış yağıb - RƏSMİ

May ayının 18 günündə yağış yağıb - RƏSMİ

20 may 2024 , 16:56
Qaz xətlərinə hava   niyə vurulur? -  AÇIQLAMA   -  VİDEO

Qaz xətlərinə hava niyə vurulur? - AÇIQLAMA - VİDEO

20 may 2024 , 16:48
Lisey və gimnaziyalara qeydiyyat başladı

Lisey və gimnaziyalara qeydiyyat başladı

20 may 2024 , 15:45
Zığ şosesinə DAŞ DÜŞDÜ  - DİQQƏTLİ OLUN!

Zığ şosesinə DAŞ DÜŞDÜ - DİQQƏTLİ OLUN!

20 may 2024 , 15:37
Azərbaycanda abortların sayı  artıb

Azərbaycanda abortların sayı artıb

20 may 2024 , 15:14
“Lifttəmir” İstehsalat Birliyində yenə NÖQSANLAR

“Lifttəmir” İstehsalat Birliyində yenə NÖQSANLAR

20 may 2024 , 13:53