292
13:14
15 Aprel 2020

Dünyanın әn qәdim xalçası türklәrә aiddir - FOTO

19 Mayıs Universitetinin professoru İbrahim Tellioğlu rusiyalı arxeoloq Rudenkonun 1949-cu ildә Altay dağlarının әtәklәrindәki bir mәzardan çıxardığı dünyanın әn qәdim xalçasının türklәrә aid olduğunu söylәyib.

Professor Tellioğlu deyib: ‘‘Xalçanın üzәrindә tәsfir olunan heyvan vә süvari әgәlәrinin motivlәri bu xalcanın türklәrә aid olduğunun göstәrir.

(TRT)