3271
20:06
07 Fevral 2020

Ali məktəblərin tələbə qəbulu qaydalarında dəyişiklik edildi - CƏDVƏL

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrin tələbə qəbulu Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

APA-nın xəbərinə görə, qərara əsasən, “İxtisas qrupları və ixtisaslar” yeni redaksiyada təsdiq edilib.

İxtisas qrupları

I

II

III

IV

V

İxtisasların adı

Fizika müəllimliyi

İnformatika müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Texnologiya müəllimliyi

Fizika

Geologiya

Kompüter elmləri

Mexanika

Riyaziyyat

Coğrafiya müəllimliyi

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

Beynəlxalq münasibətlər

Regionşünaslıq

(regionlar üzrə)

Sosiologiya

Beynəlxalq

ticarət və logistika

Biznesin idarə edilməsi

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İqtisadiyyat

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəlli- mliyi (dillər üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

Korreksiya- edici təlim

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Dinşünaslıq

Dövlət və ictimai müna- sibətlər

Biologiya müəllimliyi

Kimya müəllimliyi

Kimya və biologiya müəllimliyi

Psixologiya

Biologiya

Ekologiya

Kimya

Bağçılıq və tərəvəzçilik

Baytarlıq təbabəti

Bitki mühafizəsi

Fiziki tərbi- yə və çağırı- şaqədərki hazırlıq müəllimliyi*

Musiqi müəllimliyi*

Təsviri incəsənət müəllimliyi*

Aktyor sənəti*

Bəstəkarlıq*

Dekorativ- tətbiqi sənət

(sahələr üzrə)*

Dirijorluq

(sahələr üzrə)*

Dizayn (sahələr üzrə)*

Heykəltə- raşlıq*

İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)*

Aerokosmik

mühəndislik

Aqromühəndislik

Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Cihaz mühəndisliyi

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Maliyyə

Marketinq

Menecment

Mühasibat

Statistika

Coğrafiya

Fəlsəfə

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstəril- məklə)

Hüquqşü- naslıq

İslamşü- naslıq

Jurnalistika*

Kitabxa- naçılıq və informasiya fəaliyyəti

Politologiya

Tarix

Tərcümə (dillər üzrə)

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması

Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)

Sosial iş

Su bioehtiyatları və akvakultura

Bədən tərbiyəsi və idmanda

reabilitasiya

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya

Əczaçılıq

Tibb bacısı işi

Hərbi tibb

Musiqişünaslıq*

Operator sənəti*

Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)*

Qrafika*

Rejissorluq*

Rəngkarlıq*

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

Hidrometeorologiya

İdman menecmenti və kommunikasiya

Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)

Turizm bələdçiliyi

İctimai səhiyyə

Stomatologiya

Tibb

Biotexnologiya

Vokal sənəti (sahələr üzrə)*

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)*

Məşqçilik*

21. Geologiya və geofizika mühəndisliyi

21. Turizm işinin təşkili

Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili

24. Həyat

24. İctimai

fəaliyyətinin

təhlükəsizlik

təhlükəsizliyi

və idarəetmə

mühəndisliyi

25. İnformasiya

təhlükəsizliyi

26. İnformasiya

texnologiyaları

27. İnşaat

mühəndisliyi

28. Kimya

mühəndisliyi

29. Kommuni-

kasiya sistem-

ləri mühəndisliyi

30. Kompüter

mühəndisliyi

31. Logistika

və nəqliyyat

texnologiyaları

mühəndisliyi

32. Maşın

mühəndisliyi

33. Materiallar

mühəndisliyi

34. Mədən

mühəndisliyi

35. Meliorasiya

mühəndisliyi

36. Memarlıq*

37. Metallurgiya

mühəndisliyi

38. Mexanika

mühəndisliyi

39. Mexatronika

və robototexni-

ka mühəndisliyi

40. Mühəndis

fizikası

41. Neft- qaz

mühəndisliyi

42. Nəqliyyat

mühəndisliyi

43. Nəqliyyat

tikintisi

mühəndisliyi

Proseslərin avtomatlaşdı- rılması mühən- disliyi

Qida mühəndisliyi

Radiotexni- ka və telekom- munikasiya mühəndisliyi

Şəhərsalma

Sənaye mühəndisliyi

Uçuş mühəndisliyi

Yanğın

təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Aqronomluq

Balıqçılıq

Meşəçilik

Şərabçılıq

Torpaqşü- naslıq və aqrokimya

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

Zoomü- həndislik

Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi

Hərbi

rabitə vasitələri mühəndisliyi

Optotexnika

mühəndisliyi

Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi

Sərhəd

təhlükəsizliyi və idarəetmə

Silah və silah sistemləri mühəndisliyi

Sistemlər mühəndisliyi

*Bu ixtisaslar xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır.