QOÇ BÜRCÜ 21 Mart - 19 Aprel

Doğum cədvəlinin hesablanması

Astroloji cədvəliniz sizə nə deyə bilər?

Asan olmayacaq, amma siz israrlı olacaqsınız və nə baş versə də, planlaşdırdığınız işlərdən əl çəkməyəcəksiniz. Son həftələrdə çox enerji sərf olunan bir işdə uğur qazanmaq mümkündür. Bəzən yeni problemləri həll etmək çətin ola bilər, amma burada da bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz. Zəkanız kömək edir: hədəfə başqalarının bilmədiyi yolları tapa bilirsiniz.

Axşam saatlarında hədddən artıq yüklənmədən və stressli vəziyyətlərdən çəkinmək daha yaxşıdır. İstirahət və mənzərə dəyişikliyi sizə zərər verməz. Sevdikləriniz sizinlə vaxt keçirməkdən xoşbəxt olacaq və bəlkə də maraqlı bir ideya təklif edəcəklər.

Artan səmərəlilik və işgüzar fəaliyyət böyük nəticələr gətirməyəcək. Ancaq həftənin ikinci yarısında bəlkə də maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yeni mənbələr ortaya çıxa bilər. Başqaları ilə münasibət qurmaq üçün güc tapın, mərhəmətli olun. Sevdiklərinizə etibar edin, ürəyinizdə olanları söyləməkdən çəkinməyin. 

2022-ci ildə böyük düşüncələr və fikirlərlə baş vurduğunuz zaman bəzi narahatlıqlarınız ola bilər. Bu il də narahatlığınızın səbəbini tapmaq və həll etmək istəyəcəksiniz.

Elə bir ilə qədəm qoyursunuz ki, həyatınızın dəyişmə anlarını yaşayacaqsınız. Həmçinin ətrafdakı insanlara göstərdiyiniz təsir də dəyişəcək. 2021-ci ildə ətrafdakılara daha çox neqativ təsir edirdiniz. Qarşıdakı ildə pozitiv davranışa köklənəcəksiniz. Bu dəyişiklik həyatınızda da müsbət yeniliklərə yol açacaq. Başa düşəcəksiniz ki, dünya tək sizdən ibarət deyil. Uğur qazanmaq üçün ətrafdakıların da köməyi və xeyir- duası vacibdir.

Ulduzlar sistemində ilk yeri tutan qoç bürcü martın 21-dən aprelin 20-nə qədər olan müddəti (31 gün) əhatə edir. Ünsürü od, planeti Mars və Günəş, xoşbəxt rəqəmi 9 (9 işlənən bütün rəqəmlər), astroloji rəngi moruğu, qırmızı, sarı-qızılı və bütün parlaq rənglər, qiymətli daşları almaz, akvamarin və ametistdir.
Son dərəcə hərəkətli və dinamikdir. İstəkləri də son dərəcə güclüdür. Hətta həyatını istəkləri istiqamətləndirir. Hərəkətləri ani, reaksiyaları isə sərtdir. O həmçinin müstəqilliyinə çox düşkündür. Hər şeyin açıq olmasından xoşu gəlir. Əgər bir məsələdə fərqli düşünürsə, bunu gizlətməyin saxtakarlıq olduğuna inanır. Qoç dünyaya cəngavərlik, canlılıq və həyatda qalma dəlili ilə silahlanmış olaraq gəlir. Hər cür əngəllərə və şübhəyə baxmayaraq, arzu və iradənin üstün gələ bilməsi qabiliyyətini təmsil edər. Dürüstlük, həvəs, müstəqillik və cəsarət qoçun mənbələridir. Boş nəzəriyyələrə baş yormayan, lazımsız duyğusal incəliklərinə vaxt xərcləməyən, xaricə yönəlmiş bir idealistdir.

Bu işarə altında dünyaya gələnlər adətən ortaboylu, orta çəkili, ala və ya qəhvəyi gözlü olurlar. Nisbətən sarı bəniz, yuxarı dartılmış çatma qaşlar, qabarıq burun, şabalıdı saçlar, qabağa çıxmış iri dişlər və al-macıq sümüklər, dəyirmi al yanaq, quru, pıtraq, bəzən də qıvrım saçlar, enli sümük, dəqiq, ifadəli baxışlar qoçlar üçün xarakterikdir.

Qoçlara tez-tez kompliment söyləməyi, onları tərifləməyi yaddan çıxarmayın. Tərifləmə əsasən xarici görünüşünə, ağlına, istedadına görə olmalıdır. Əgər siz qoçlarla görüş təyin etmisizsə, məbadə bu görüşə gecikəsiz. Bu hər şeyi korlaya bilər. Qoçlar çox vaxt özləri məsuliyyətli olmasalar da, insanlarda bunu qiymətləndirə bilirlər. Özü gecikən zaman gecikmənin səbəbini böyük bir hadisə kimi danışacaq. Bu söhbət əsnasında igidliyindən, ağlından necə məharətlə istifadə edib bu görüşə gəldiyini söyləməkdən çəkinməyəcək. Qoçlarla münasibətdə lider olmaqdan çəkinin. Sadəcə olaraq, hər şeydə onunla razılaşın.
Qoç bürcündə doğulan qadınlar da, kişilər də çox aqressivdirlər. Bunu nəzərə alın. Onları hirsləndirməkdən çəkinin. Ailədə
qoçlar başçı olmağı və hər şeyə özləri nəzarət edib qərar verməyi xoşlayırlar.

Qoça enerji verən iş və ya yeni ideya olmadıqda, az qala bütün dünya onun gözündən düşür. Lakin adətən bu hal tez keçib gedir və Qoç yenə də həmişəki nikbin vəziyyətinə qayıdır. Düşüncə və ideya baxımından ona da-ha çox yabanı, cilanlanmamış, lakin çox böyük enerjiyə malik olan ideyalar xarakterikdir. O, bir qədər dar düşünür və etiraza qulaq asmır.

Acıdil, çoxdanışan, «Həmişə öz fikrim həqiqətdir» düşüncəsində olan qoçlar başqaları tərəfindən qəbul edilməyəndə məyus olur, bəzən sakit bir guşəyə çəkilib insanlardan təcrid də olunurlar. Amma heç vaxt ruh düşkünlüyünə mübtəla olmur, əksinə, daha əzmkarlıqla mənəvi boşluqlarını qısa bir zamanda doldurmağa çalışırlar.
 

QOÇ BÜRCÜ KİŞİLƏRİ

Qoç bürcündə doğulan kişilərlə qadınların müştərək tərəfləri olmaqla birlikdə heç bənzəməyən cəhətləri də çoxdur. Ulduzu Mars, Qoç bürcündə olan kişiyə cəsarət, qoçaqlıq, qanışirinlik, təsir gücü, hiddət, şiddət, enerji verir. Bu tip kişi ilə yaşamaq o qədər də asan deyil. Çünki Qoç bürcünün kişisi hər şeydən əvvəl öz fikirlərinin, fikir və xüsusiyyətlərinin düzgün olduğuna inanır.

 

QOÇ BÜRCÜ QADINI

Qoç bürcündə doğan qadınlarda eynilə kişilər kimi özlərini üstün görən, mətanətli, cəsur, qısqanc, cana yaxın, cazibəli tiplərdir. Qoç bürcü qadını ehtiraslıdır və yüksəlməyə iddialıdır. Qoç bürcü qadınları üçün iş həyatı, bir az pul gətirəcək və onları əyləndirəcək bir vasitə sayılmaz. Çalışma onların həyatda yüksəlmələrini, bol pula sahib olmalarını və adlarını çatdırmalarını təmin etməlidir. Həm bu tiplər, cazibədən də yararlanaraq tez-gec istədikləri mövqeyə nail olurlar.